+420 606 819 600 info@legeartisacademy.cz

GDPR

Zpracování vašich osobních údajů

Lege Artis academy s.r.o., kurzy první pomoci, se sídlem Neklanova 99/28, Vyšehrad, 128 00 Praha, IČ 07437757.

S jakými vašimi daty pracuji:

  1. Ohledně vaší poptávky a objednávky našich služeb, máme na webu kontaktní formulář. Údaje, které do něj vypíšete zpracováváme za účelem odpovědi na vaši zprávu. Pokud se dále domluvíme na další spolupráci, budeme zpracovávat vaše jméno, kontaktní údaje (e-mail, telefon), vaše podnikatelské údaje a případně data, která nám předáte, abysme mohli poskytnout naše služby. Pokud se na spolupráci nedomluvíme, vaše údaje se nezapisují na server a v počítači jsou bezpečně uloženy. Pokud se na spolupráci domluvíme, vaše data budeme zpracovávat po dobu spolupráce a 10 let od ukončení naší spolupráce. Veškerá tato práce s daty je možná díky tzv. nařízení GDPR.
  2. Na našich stránkách fungují cookies, které využíváme. Konkrétně se jedná o cookies pro fungování a měření návštěvnosti webu. Takové nakládání s cookies umožňuje opět GDPR, na základě tzv. oprávněného zájmu.
  3. Cookies shromažďuje služba Google Analytics. Tu provozuje Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, podle svých podmínek, které najdete tady.
  4. Pokud byste nás potřebovali ohledně vašich dat a naší práce s nimi, kontaktovat, napište mi na e-mail info@legeartisacademy.cz.
  5. Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) vám dává spoustu práv. Mezi nimi je právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké osobní údaje zpracováváme, vyžádat si přístup k osobním údajům, nechat je aktualizovat nebo opravit, chtít omezení zpracování, kopii osobních údajů, přenos osobních údajů nebo po mně požadovat výmaz. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme řádně, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud. Ale věřím, že k ničemu takovému mezi námi nedojde.

 

(Zdroj podkladu dokumentu: Petra Dolejšová https://www.petradolejsova.cz/)