+420 606 819 600 info@legeartisacademy.cz

KURZY A ŠKOLENÍ

Akreditované kurzy první pomoci

Nabízíme několik kurzů první pomoci. Od úplných začátků až po pokročilé kurzy. Specializované kurzy pro firmy, rodiče, učitele, řidiče, sportovce, potápěče, horolezce a další. Umíme připravit kvalitní kurz na míru vašim potřebám. Všechny kurzy zpracoval záchranář pracující na ZZS HMP a vedou je profesionální  záchranáři  pracující na urgentních příjmech, záchranných službách  či  anesteziologicko resuscitačních odděleních, tedy lidé z oboru a se znalostí nejaktuálnějších postupů a trendů v přednemocniční péči

Máme akreditaci MŠMT-7355/2020-1/9

 

Kurz AED a KPR

Tento kurz je určen pro ty, kteří si zakoupili přístroj AED (automatizovaný externí defibrilátor), či se chtějí vzdělat v KPR (kardio pulmonární resuscitaci). Naučíme Vás jak rozpoznat a bezpečně postupovat, když dojde k srdeční zástavě a následně v co nejkratším čase poskytnout správnou první pomoc s pomocí AED.

Obsah kurzu

 • Rozpoznání srdeční zástavy u dospělého
 • Použití AED
 • Nácvik resuscitace na modelech

Délka kurzu: 1 hodina

Cena:  2 000 Kč

Doporučený počet:  12 účastníků /lze domluvit individuálně/

Cena je bez dopravy. Po Praze cesta v ceně

Kurzy zpracoval a vede profesionální záchranář ZZS HMP, tedy profesionál z oboru a se znalostí nejaktuálnějších postupů a trendů v přednemocniční péči. .

Všechny kurzy lze individuálně upravit a samozřejmě lze připravit kurz na „klíč“.

V případě zájmu, účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

První pomoc – START

Každý někdy zažil situaci, kdy bylo potřeba poskytnout první pomoc. V kurzu START se naučíte jak nejefektivněji postupovat a nepanikařit. Naučíme vás základní pravidla poskytování pomoci a jak bezpečně postupovat, aby nebyl ohrožen samotný zachránce. V současné době je nejdůležitější včasné přivolání ZZS, přesné určení místa zásahu a další informace. Proto si povíme něco o tísňových číslech a vyzkoušíte si telefonát s operátorkou tísňové linky. Ukážeme vám jak rozpoznat a bezpečně postupovat, když dojde k srdeční zástavě a následně v co nejkratším čase poskytnout správnou první pomoc. Vyzkoušíte si KPR na elektronických modelech, které vám dají okamžitou zpětnou vazbu o kvalitě KPR. Tento kurz je počátek všech kurzů první pomoci

Obsah kurzu

 • Bezpečnost a obecná pravidla
 • Telefonát na tísňovou linku
 • Rozpoznání srdeční zástavy u dospělého
 • Nácvik resuscitace na modelech

Délka kurzu: 2 hodiny

Cena:  3 000 Kč

Doporučený počet: 12 účastníků /lze domluvit individuálně/

Cena je bez dopravy. Po Praze cesta v ceně

Kurzy zpracoval a vede profesionální záchranář ZZS HMP, tedy profesionál z oboru a se znalostí nejaktuálnějších postupů a trendů v přednemocniční péči. 

Všechny kurzy lze individuálně upravit a samozřejmě lze připravit kurz na „klíč“.

V případě zájmu, účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

První pomoc – ZÁKLAD

V základním kurzu první pomoci se dozvíte jak postupovat při nenadálé situaci kdy je potřeba poskytnout první pomoc. Představíme si nejnovější trendy v první pomoci a povíme si, jaká jsou aktuálně platná doporučení při poskytování první pomoci. Ukážeme vám jak rozpoznat a bezpečně postupovat, když dojde k srdeční zástavě a následně v co nejkratším čase poskytnout správnou první pomoc. Naučíme Vás používat AED – automatický externí defibrilátor. Vyzkoušíte si nejen telefonát s operátorkou tísňové linky, ale také KPR na elektronických modelech, které vám dají okamžitou zpětnou vazbu o kvalitě KPR.

Obsah kurz

 • Aktuálně platná doporučení
 • Bezpečnost a obecná pravidla
 • Vyvrácení omylů
 • Telefonát na tísňovou linku
 • Rozpoznání srdeční zástavy u dospělého
 • Použití AED
 • Nácvik resuscitace na modelech

Délka kurzu: 3 hodiny

Cena:  4 500 Kč

Doporučený počet: 12 účastníků /lze domluvit individuálně/

 Cena je bez dopravy. Po Praze cesta v ceně

Kurzy zpracoval a vede profesionální záchranář ZZS HMP, tedy profesionál z oboru a se znalostí nejaktuálnějších postupů a trendů v přednemocniční péči. 

Všechny kurzy lze individuálně upravit a samozřejmě lze připravit kurz na „klíč“.

V případě zájmu, účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

První pomoc – ROZŠÍŘENÁ

Tento kurz samostatně obsahuje vše co je v kurzu START a ZÁKLAD a navíc Vás naučíme zvládat rozšířené techniky první pomoci u traumatických i interních stavů. Pro absoloventy našich kurzů je možné navázat na předchozí kurzy a pokračovat novou látkou / cena a čas se tak bude dořešena individuálně/ 

Obsah kurzu

 • Aktuálně platná doporučení
 • Bezpečnost a obecná pravidla /Refresh/
 • Vyvrácení omylů
 • Telefonát na tísňovou linku
 • KPR /Refresh/
 • Použití AED
 • Úrazy
 • Interní stavy

Délka kurzu: 5 hodin

Cena:  6 000 Kč

Doporučený počet:  12 účastníků /lze domluvit individuálně/

Cena je bez dopravy. Po Praze cesta v ceně

Kurzy zpracoval a vede profesionální záchranář ZZS HMP, tedy profesionál z oboru a se znalostí nejaktuálnějších postupů a trendů v přednemocniční péči. 

Všechny kurzy lze individuálně upravit a samozřejmě lze připravit kurz na „klíč“.

V případě zájmu, účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

První pomoc – KOMPLET

V kurzu Vás naučíme zvládat veškeré rizikové situace, které se na pracovišti či doma mohou vyskytnout. Od drobných oděrek, přes zlomeniny až po infarktové stavy a zástavy oběhu. Povíme si něco o vybavení „funkční“ lékárny. Vyvrátíme si omyly a povíme si o aktuálně platných doporučeních. Naučíme se, jak se chovat při krizových situacích při poskytování první pomoci. V kurzu nebudou chybět ani modelové situace s reálným maskováním zranění.

Obsah kurzu

 • Aktuálně platná doporučení
 • Vyvrácení omylů
 • Bezpečnost a obecná pravidla
 • Telefonát na tísňovou linku
 • Rozpoznání srdeční zástavy u dospělého
 • Rozpoznání srdeční zástavy u dětí
 • Nácvik resuscitace na modelech
 • Použití AED
 • Dopravní nehoda
 • Vybavení Lékárny
 • Úrazy
 • Interní stavy
 • Modelové situace s reálným maskováním

Délka kurzu: 8 hodin

Cena:  10 000 Kč

Doporučený počet: 12 účastníků /lze domluvit individuálně/

 Cena je bez dopravy. Po Praze cesta v ceně

Kurzy zpracoval a vede profesionální záchranář ZZS HMP, tedy profesionál z oboru a se znalostí nejaktuálnějších postupů a trendů v přednemocniční péči. 

Všechny kurzy lze individuálně upravit a samozřejmě lze připravit kurz na „klíč“.

V případě zájmu, účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

První pomoc – MOTORISTA

Nikdy nelze vyloučit, že se nestanete účastníkem dopravní nehody. Jak jednat ve stresu, zajistit bezpečnost pro sebe, své blízké a další účastníky silničního provozu. Někdy ve snaze pomoci můžete udělat zbytečnou chybu, která bude mít doživotní následky. Na kurzu první pomoci pro motoristy se naučíme univerzálním postupům a ukážeme, jak se vyvarovat chyb.

Obsah kurzu

 • Bezpečnost a obecná pravidla
 • Zajištění místa dopravní nehody
 • Telefonát na tísňovou linku
 • Manipulace se zraněným
 • Sejmutí přilby
 • Stavění krvácení
 • Resuscitace
 • Modelová situace 

Délka kurzu: 3 hodiny

Cena:  5 000 Kč

Doporučený počet: 12 účastníků /lze domluvit individuálně/

Cena je bez dopravy. Po Praze cesta v ceně

Kurzy zpracoval a vede profesionální záchranář ZZS HMP, tedy profesionál z oboru a se znalostí nejaktuálnějších postupů a trendů v přednemocniční péči. 

Všechny kurzy lze individuálně upravit a samozřejmě lze připravit kurz na „klíč“.

V případě zájmu, účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

První pomoc – SPECIALIZACE

Každá lidská činnost má svoje zvláštnosti a specifika. Přesto vždy do kurzu první pomoci pro konkrétní situace zařazujeme obecné základy poskytování první pomoci. Od běžných kolapsů přes zlomeniny až po infarktové stavy a zástavy oběhu, připomeneme si základní pravidla bezpečnosti a postupy PP. Vyvrátíme si omyly a povíme si o aktuálně platných doporučeních. V druhé části se budeme věnovat specifikům vašeho sportu, firmy, činnosti atd. Naučíme se jak se chovat při krizových situacích při poskytování první pomoci. V kurzu nebudou chybět ani modelové situace s reálným maskováním zranění připravené přesně na vaší problematiku.

Obsah kurzu

 • Aktuálně platná doporučení
 • Vyvrácení omylů
 • Bezpečnost a obecná pravidla
 • Telefonát na tísňovou linku
 • Rozpoznání srdeční zástavy u dospělého
 • Nácvik resuscitace na modelech
 • Použití AED
 • Vybavení Lékárny
 • Akutní infarkt myokardu
 • Epileptický záchvat
 • Cévní mozková příhoda
 • Diabetický šok
 • Úrazy všeobecné
 • Bezvědomí úrazového původu
 • Pády z výše
 • Tržné poranění /zapletení mezi lana/
 • Stavění krvácení
 • Popáleniny /tepelné i mechanické/
 • Poranění páteře
 • Modelové situace s reálným maskováním

Délka kurzu: 3 až 8 hodin dle náročnosti​

Cena: 5 000 až 12 000 Kč

Doporučený počet: 12 účastníků /lze domluvit individuálně/

Cena je bez dopravy. Po Praze cesta v ceně

Kurzy zpracoval a vede profesionální záchranář ZZS HMP, tedy profesionál z oboru a se znalostí nejaktuálnějších postupů a trendů v přednemocniční péči. V současné době máme zpracovány prezentace a pravidelně školíme pro tréninky MMA, Thai box, Frisbee, Hokej, Pády na koních, Florbal, Joga, instruktor dětí a mládeže, Fitness, Šerm.

Všechny kurzy lze individuálně upravit a samozřejmě lze připravit kurz na „klíč“.

V případě zájmu, účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Akreditovaný kurz – ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

Akreditovaný (rekvalifikační) kurz MŠMT v rozsahu 42 hodin

Kurz je určen především těm, kteří chtějí vykonávat funkci zdravotníka na nejrůznějších akcích, např. táborech, školách v přírodě, výukových nebo výcvikových kurzech (vedoucí táborů, pedagogové škol v přírodě, lektoři nejrůznějších kroužků, sportovní trenéři mládeže apod.)

Obsah výuky a kompetence absolventa jsou v souladu § 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a navazující vyhlášky č. 422/2013 Sb., kterou se mění vyhláška MZ č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

Absolventi jsou oprávněni vykonávat funkce zdravotníků: 

 • Na pobytových zotavovacích akcích pořádaných státními i nestátními subjekty
 • letní tábory
 • zimní lyžařské kurzy
 • školy v přírodě
 • Při pořádání hromadných kulturních, společenských a sportovních akcích

Obsah kurzu

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Základy stavby a funkce lidského těla
 • První pomoc – teoretická část
 • První pomoc – praktická část
 • Základy zdravotnické dokumentace
 • Péče o nemocné
 • Základy zdravotnické dokumentace
 • Hygiena a epidemiologie
 • Základy záchrany tonoucího ve vodě
 • Nácvik – modelové situace
 • Nácvik resuscitace na modelech
 • Závěrečná praktická zkouška test
 • A samozřejmě spoustu informací a zážitků navíc

 

Délka kurzu: 42 hodiny

Cena:  3 800 Kč / Osoba

Minimální počet:  8 účastníků

Zvýhodněná cena při objednání celého kurzu: maximální počet účastníků 12 – celková cena 30000 Kč 

Cena je bez dopravy v případě, že se učí v našich prostorách

Kurzy podle podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. zpracoval a vede profesionální záchranář ZZS HMP, tedy profesionál z oboru a se znalostí nejaktuálnějších postupů a trendů v přednemocniční péči. 

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb.

Akreditovaný kurz –

ČLEN PRVNÍ POMOCI

Akreditovaný (rekvalifikační) kurz MŠMT v rozsahu 80 hodin

Kurz je určen především těm, kteří chtějí vykonávat funkci instruktora první pomoci v autoškolách, v podnicích v rámci BOZP, na základních a středních školách.  Absolvent je oprávněn vykonávat funkci garanta první pomoci v podniku. Dále je určen těm, kteří chtějí vykonávat funkci zdravotníka na nejrůznějších akcích, např. táborech, školách v přírodě, výukových nebo výcvikových kurzech (vedoucí táborů, pedagogové škol v přírodě, lektoři nejrůznějších kroužků, sportovní trenéři mládeže apod.)

Kurz je zakončen zkouškou a úspěšný absolvent získá certifikát o rekvalifikaci akreditovaný MŠMT ČR a tím kvalifikaci „Člen první pomoci“.   Dle § 22 zákona 247/2000 Sb. mohou absolventi rekvalifikačního kurzu Člen první pomoci v délce 80 hodin vyučovat zdravotnickou přípravu a provádět praktický výcvik v poskytování první pomoci

Absolvent kurzu Člen první pomoci může:

 • vykonávat funkci instruktora první pomoci v autoškolách
 • Školitel v podnicích v rámci BOZP
 • Lektor na základních a středních školách.
 • Funkce garanta první pomoci v podniku

Absolventi jsou oprávněni vykonávat funkce zdravotníků:

 • Na pobytových zotavovacích akcích pořádaných státními i nestátními subjekty
 • Letní tábory
 • Zimní lyžařské kurzy
 • Školy v přírodě
 • Při pořádání hromadných kulturních, společenských a sportovních akcích

Obsah kurzu

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Základy stavby a funkce lidského těla
 • První pomoc – teoretická část
 • První pomoc – praktická část
 • Péče o nemocné do příjezdu záchranářů
 • Bezpečnost při poskytování první pomoci (bezpečnost zachránce, zajištění místa zásahu, bariérové pomůcky)
 • Hygiena a epidemiologie (osobní hygiena při poskytování první pomoci, bariérové pomůcky, nejčastější kontaktní nákazy)
 • Systém přednemocniční neodkladné péče v ČR (záchranný řetězec, tísňová linka, výkony zachraňující život)
 • Nácvik – modelové situace
 • Nácvik resuscitace na elektronických modelech
 • Závěrečná praktická zkouška a test
 • A samozřejmě spoustu informací a zážitků navíc

Délka kurzu: 80 hodiny

Cena:  10 800 Kč / Osoba 

Minimální počet:  8 účastníků

Zvýhodněná cena při objednání celého kurzu: maximální počet účastníků 12 – celková cena 87 000 Kč

Cena je bez dopravy v případě, že se učí v našich prostorách

Kurzy podle podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. zpracoval a vede profesionální záchranář ZZS HMP, tedy profesionál z oboru a se znalostí nejaktuálnějších postupů a trendů v přednemocniční péči. 

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb.

 

Simulovaná dopravní nehoda

Tento druh výuky je maximálně realistický. Účastníci dopředu netuší, že se stanou účastníky dopravní nehody. Jsou vtaženi do děje a nuceni bez přípravy začít reagovat na nenadálou situaci. Účastníci mají tak jedinečnou šanci vyzkoušet si svoji reakci a připravenost na krizovou situaci. Po celou dobu jsou dva účastníci současně „moderátoři“ celé situace, aby směřovali správně účastníky a hlavně předešli nepříjemnostem. 

Obsah kurzu

 • Nabourané vozidlo, vozidla či motorky popř. chodec /dle domluvy/
 • Použití veškerých bezpečnostních prvků
 • Realistické maskování pacientů
 • Debriefing + možnost létáčku jak se chovat při dopravní nehodě

Délka kurzu: do 1 hodiny

Cena: 15 000 Kč /za 1 realizaci, vyplatí se udělat 2 a více situací po sobě/ za každou další 2 500 Kč

Doporučený počet:  8 – 12 účastníků /lze domluvit individuálně

Cena je bez dopravy. Po Praze cesta v ceně

Kurzy zpracoval a vede profesionální záchranář ZZS HMP, tedy profesionál z oboru a se znalostí nejaktuálnějších postupů a trendů v přednemocniční péči. 

Všechny kurzy lze individuálně upravit a samozřejmě lze připravit kurz na „klíč“.

V případě zájmu, účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Ukázky maskování

o co jde….

Obsah kurzu

 • body

Délka kurzu: 8 hodin​

Cena: 12 000 Kč

Doporučený počet:  15 účastníků /lze domluvit individuálně/

Cena je bez dopravy. Po Praze cesta v ceně

Kurzy zpracoval a vede profesionální záchranář ZZS HMP, tedy

Ukázka reálného maskování zranění

POZOR!

Následující fotografie mohou slabším povahám způsobit nepříjemné pocity.

Pokud fotografie chcete vidět klikněte a kochejte se naší skvělou prací.