+420 606 819 600 info@legeartisacademy.cz

PROFESIONÁLOVÉ

Akreditovaní a zkušení lektoři

V LEGE ARTIS academy se potkáte pouze s lidmi kteří pracují v oboru. Všichni naši lektoři jsou profesionálové, dlouhodobě působící na zdravotnických záchranných službách, urgentních příjmech a odděleních ARO. Všichni z našeho týmu mají povinná školení i certifikáty. Dělá nám radost, učit vás první pomoc. 

Bc. Norbert Bidrman, DiS.

Senior lektor a Jednatel 

Profesní reference:

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Vyšší odborná škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s

Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy

instruktor Emergenci First Response

kurz Krizová připravenost CBRN

kurz ZZS HMP-KPR a TANR

kurz krizové stavy v PNP

akreditovaný kurz Ošetření Polytraumatizovaného pacienta PNP v ÚVN

instruktor potápěčských záchranářů ASTD

certifikovaný školitel AED

MUDr. Barbora Kološová

Senior lektor

Profesní reference:

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

III. Interní klinika Endokrinologie a metabolismu VFN

současnost phd studium, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor fyziologie a patofyziologie člověka

Odborný asistent a vědecký pracovník ve společnosti 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

lektor simulačního centra 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Šárka Koreny, DiS.

Senior lektor

Profesní reference:

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy

kurz Operačního řízení přednemocniční péče

kurz ZZS HMP-KPR a TANR

Certifikovaný kurz – první psychická pomoc ve zdravotnictví – intervenční péče poskytovaná sekundárně zasaženým

Mgr. Lucie Malá

Senior lektor

Profesní reference:

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Pedagogická fakulta, Katedra antropologie a zdravovědy- učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy

Záchranná služba ASČR Praha – Západ, zdravotnický záchranář

Ambulanc Ltd., Aksaj, Republika Kazachstán, zdravotnický záchranář

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha, vedoucí oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář, odborná vyučující záchranářských oborů

 

MUDr. Lucie Lischová

Junior lektor

Profesní reference:

2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Interní oddělení Nemocnice Brandýs nad Labem

Klinika pracovního lékařství a Toxikologické informační středisko ve společnosti VFN Praha

Odborný asistent ve společnosti 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Bc. Matěj Salavec

Junior lektor

Profesní reference:

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy

kurz Operačního řízení přednemocniční péče

Slaňovací kurz – Horská záchranná služba

Plavecký kurz – Vodní záchranná služba

Kurz paliativní péče – Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

 

Marie Stecová, DiS.

Senior lektor

Profesní reference:

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Kardiochirurgie JIP VFN Praha

Následná péče Nemocnice Brandýs nad Labem

Ing. Michal Pavlečko

Junior lektor

Profesní reference:

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

Kardiochirurgie JIP VFN Praha

Bc. Štěpán Panning

Junior lektor

Profesní reference:

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

OARIM RES nemocnice Karlovy vary

Chirurgická a traumatologická klinika VFN Praha

 

Bc. Pavel Svatoň, DiS.

Junior lektor

Profesní reference:

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

kurz plavčík a záchranář na volné vodě

akreditovaný kurz Ošetření Polytraumatizovaného pacienta v PNP v ÚVN

Kap. Ing. xxxxxxxx

Junior lektor

Profesní reference:

Vrchní komisař PČR

Kriminální a uniformovaná služba PČR

Spolupracujeme na prevenci

drogové a kriminální problematiky

 

Mgr. Petr Kaňka

Senior lektor

Profesní reference:

Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně – technik PO

Odborná způsobilost v prevenci rizik dle 309/2006 Sb.

Rekvalifikační kurz osoby odborně způsobilé k hodnocení a prevenci rizik – Gradua CEGOS

Osoba odborně způsobilá k hodnocení a prevenci rizik – BOZP (Gradua Cegos)

certifikace ROVS/1811/PRE/

Rekvalifikační kurz technik PO – odb. způsobilost: Z-TPO-45/2008.